CIN 211 ทัวร์เชียงรายชมดอกไม้เมืองเหนือ 3 วัน 2 คืน เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

 

CIN 211 ทัวร์เชียงรายชมดอกไม้เมืองเหนือ วัน 2 คืน เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ด้วยการบริการหรูราคาประหยัด C-In Chiangmai Travel  

เริ่มทัวร์ - สิ้นสุด ที่เชียงราย            

 

วัดห้วยปลากั้ง – วัดพระแก้ว - วัดร่องขุ่น   - ไร่บุญรอด - light & sound ที่ หอนาฬิกา  - พิพิธภัณฑ์บ้านดำพระตำหนักดอยตุงดอยแม่สลองนางพญาเสือโคร่งถ้ำป่าอาชาทอง- แม่สาย - สามเหลี่ยมทองคำ   - วัดเจดีย์หลวง - ศูนย์หัตถกรรม

การเดินทางวันที่ 1  (อาหารเย็น)

รถรับท่านจากสนามบินเชียงรายเดินทางเข้าสู่ วัดห้วยปลากั้ง เป็นวัดที่มีความโดดเด่นคือมีเจดีย์เก้าชั้นที่ชาวบ้านนับถือและเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์เป็นวัดที่นับถือและบูชาเจ้าแม่กวนอิม มีความน่าประทับใจก็คือบรรยากาศของวัดที่ตั้งอยู่บนเขาและมีเนินเขาเล็กๆรายรอบวัดเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆจากนั้นเดินทางเข้าใจกลางเมืองเชียงรายนมัสการ พระแก้วมรกต  ณ วัดพระแก้วเพื่อความเป็นสิริมงคล และเดินชม โฮงหลวงแสงแก้ว อาคารทรงล้านนาประยุกต์ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงพระพุทธรูปสำคัญ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในรูปแบบที่ทันสมัย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านข้าวซอยพอใจ ลิ้มรสข้าวซอยชื่อดังสูตรต้นตำรับ จ.เชียงราย      

13.00 น. เดินทางเข้าชมความงดงามของ วัดร่องขุ่น ซึ่งออกแบบโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  ลักษณะเด่นของวัดคือพระอุโบสถที่ประดับตกแต่งด้วยสีขาว                                                                                                                

14.00 น. แวะชม ไร่บุญรอดจุดเด่นคือ สิงห์ ตัวใหญ่สีเหลืองอร่ามอยู่ด้านหน้า และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ภายในไร่จะมีแปลงปลูกข้าวบาร์เลย์ พื้นที่เกษตรกรรมและไร่ชามากกว่า 600  ไร่                                      

15.00 น. นำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรม Diamond Park Inn Resort หรือเทียบเท่า และให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย                                                                                                                                              

18.00  น. ทานอาหารเย็นแบบพื้นเมืองที่ ร้านสลุงคำ

21.00 น. นำท่านไปชมไฮไลท์ light & sound ที่หอนาฬิกา  ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ควรพลาดชม  ซึ่งมีอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ออกแบบและเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างด้านศิลปะความงาม เพื่อให้เป็นหอนาฬิกาที่สวยที่สุดในประเทศ ทั้งตั้งความหวังไว้ว่าจะเป็นหอนาฬิกาที่ติดอันดับความสวยงามในอันดับต้นๆ ของโลกอีกด้วย หลังจากนั้นท่านสามารถเดินเที่ยวไนท์บาซาร์เชียงราย เพลิดเพลินกับแสงสีของเมืองเชียงรายในยามค่ำคืน (ตามอัธยาศัย)

การเดินทางวันที่ 2 (อาหารเช้าโรงแรม / อาหารกลางวัน)

08.00 น. รับประทานเช้าของโรงแรมและเช็คเอาท์ จากนั้นพาท่านสัมผัสความงดงามของศิลปะแบบล้านนา    บ้านดำโดยในบริเวณบ้านประกอบไปด้วยบ้านทั้งหมด 36 หลัง ที่มีลักษณะแตกต่างกันไป ในบ้านแต่ละหลังจะประดับด้วยไม้แกะสลักที่มีลวดลายงดงาม อันเป็นผลงานของ อ.ถวัลย์ ดัชนี                            

10.00 น. นำท่านเที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง เคยเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีรูปทรงผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาเลย์ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีการแกะสลักไม้ตามกาแล เชิงชายและขอบหน้าต่างเป็นลวดลายต่างๆ โดยฝีมือช่างชาวเหนือ และรอบๆ พระตำหนักมีสวนดอกไม้หลากพันธุ์ หลายสี ให้ความสวยงามสดชื่น โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะเห็นหมอกจางๆ บริเวณยอดเขารอบพระตำหนัก

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันบนดอยตุง

13.30 น. ออกเดินทางไปยัง ดอยแม่สลอง

14.30 น. เดินทางถึงดอยแม่สลอง ชมวิวทิวทัศน์ และไร่ชา บนดอยแม่สลองหรือดอยสันติคีรี

เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวจีนจากกองพล 93 ที่อพยพเข้ามาอยู่บนดอยแม่สลอง โดยปลูกชาและพืชผักเมืองหนาว

ท่ามกลางทิวทัศน์ที่งดงามอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อีกทั้งชมถนนสาย ซากุระ(ตามฤดูกาล)คือช่วงเดือนมกราคม มีชื่อเรียกเฉพาะว่า นางพญาเสือโคร่ง ซึ่งจะบานทุกปีในฤดูหนาว พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

17.00 น. เข้าเช็คอิน ที่ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท และรับประทานอาหารเย็นบนดอยแม่สลอง (ตามอัธยาศัย)

การเดินทางวันที่ 3 - (อาหารเช้าโรงแรม / อาหารกลางวัน)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์เดินทางไปที่ สำนักปฏิบัตธรรมถ้ำป่าอาชาทองที่ลานพระแก้ว

เชิญทุกท่านได้ทำบุญใส่บาตรกับ พระเณรที่ขี่ม้าบิณฑบาต พร้อมรับพรจากท่านครูบาเหนือชัย โฆษิโต

09.00 น. รับประทานอาหารเช้าและเช็คเอาท์ จากนั้น เดินทางถึง แม่สาย

ชมชายแดนจุดเหนือสุดในสยาม ให้เวลาท่าน เพลิดเพลินกับการเลือกชมเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก มากมาย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ริมแม่น้ำโขง เลียบสามเหลี่ยมทองคำ

13.00 น. เดินเล่นที่ สามเหลี่ยมทองคำ  พรมแดนระหว่างประเทศไทย ลาว พม่า บริเวณนี้เคยมีการค้าฝิ่น โดยแลกเปลี่ยนกับทองคำ ทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงบริเวณนี้มีความงดงามโดยนักท่องเที่ยวนิยมนั่งเรือเที่ยวชมทิวทัศน์จุดบรรจบของพรมแดนไทย ลาว และพม่า

15.00 น. เดินทางไปยัง อ.เชียงแสน  เมืองโบราณนับพันปีจุดกำเนิดอารยธรรมล้านนาโดยพ่อขุนเม็งราย เยือนวัดเจดีย์หลวง สร้างโดยพระเจ้าแสนภูเมื่อประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 19 โบราณสถานประกอบด้วย เจดีย์ประธานทรงระฆังแบบล้านนา เป็นเจดีย์ใหญ่ที่สุดในเชียงแสน นอกจากนี้ยังมีพระวิหารที่เก่ามากซึ่งพังทลายเกือบหมดแล้ว และเจดีย์รายแบบต่างๆ 4 องค์

17.00 น. แวะเลือกซื้อเลือกชมของฝากบริเวณศูนย์หัตถกรรม ก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

*ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง

ราคาทัวร์ ราคานี้รวมโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว / กรณีมีชาวต่างชาติกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จำนวน (ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคา / ท่าน

เด็กอายุ 4 - 9 ปี

ทารก - 4 ขวบ

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

ผู้ใหญ่ 2-4 ท่าน

6.900THB

50-70 %

ฟรี

 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ผู้ใหญ่ 5-9 ท่าน

5,500THB

50-70 %

ฟรี

 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

  **ราคานี้ ไม่รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7

 

 

โรงแรมรวมในราคาทัวร์สามารถเลือกได้ดังนี้ (คืนที่หนึ่ง)

Diamond Park Inn Resort 

โรงแรมคงการ์เดนท์วิวรีสอร์ท

โรงแรมริมกก

ลักษวรรณ รีสอร์ท

สามารถเลือกโรงแรมอื่นๆระดับ 4 ดาวได้ (เพิ่มค่าใช้จ่าย)

Laluna  Hotel & Resort 

โรงแรมวังคำ

โรงแรมเวียงอินน์

The Mantrini Chiang Rai Resort

 

หมายเหตุ

- ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

- โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลา

- สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

- ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล

- ถ้ามีชาวต่างชาติกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

สิ่งที่รวมไว้ด้วย

ที่พักพร้อมอาหารเช้า

มื้ออาหารตามที่ระบุข้างวันที่

ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงราย

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

 

สิ่งที่ไม่รวม

ค่าบริการข้ามด่าน

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ

ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม (ตามอัธยาศัย)

ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

Tags, โปรแกรมทัวร์, ทัวร์, ท่องเที่ยว, แพ็คเกจทัวร์, Package Tour, พักผ่อน, ทัวร์เชียงใหม่, ทัวร์ภาคเหนือ, บริการดี, ราคาถูก, ประหยัด, ที่พัก,โรงแรม, เชียงใหม่, เชียงราย, ปาย, แม่ฮ่องสอน, น่าน, ลำพูน, ลำปาง, ทัวร์ดอย, เที่ยวดอย , ภูเขา

กลับไปยังด้านบน

Tags, โปรแกรมทัวร์, ทัวร์, ท่องเที่ยว, แพ็คเกจทัวร์, Package Tour, พักผ่อน, ทัวร์เชียงใหม่, ทัวร์ภาคเหนือ, บริการดี, ราคาถูก, ประหยัด, ที่พัก,โรงแรม, เชียงใหม่, เชียงราย, ปาย, แม่ฮ่องสอน, น่าน, ลำพูน, ลำปาง, ทัวร์ดอย, เที่ยวดอย , ภูเขา

Visitors: 12,231