CIN 212 ทัวร์เชียงรายสายหมอก 3 วัน 2 คืน(นอนดอย) เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

 

CIN 212 ทัวร์เชียงรายสายหมอก วัน 2 คืน(นอนดอย) 

เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ด้วยการบริการหรูราคาประหยัด C-In Chiangmai Travel  

เริ่มทัวร์-สิ้นสุด ที่เชียงราย

 

วัดพระแก้ววัดห้วยปลากั้ง -  ไร่เชิญตะวัน – สถานีเกษตรดอยผาหม่น – ภูชี้ฟ้าทะเลหมอกสวยงามวัดร่องขุ่น – ไร่บุญรอดพิพิธภัณฑ์บ้านดำดอยแม่สลองนางพญาเสือโคร่งถ้ำป่าอาชาทอง – พระตำหนักดอยตุงแม่สาย - สามเหลี่ยมทองคำ

 

การเดินทางวันที่ 1 

ช่วงเช้ารถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงราย นมัสการ วัดพระแก้ว ใจกลางเมืองเชียงรายเพื่อความเป็นสิริมงคลของทริปทัวร์และนมัสการวัดห้วยปลากั้ง เป็นวัดที่มีความโดดเด่นคือมีเจดีย์เก้าชั้นที่ชาวบ้านนับถือและเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์เป็นวัดที่นับถือและบูชาเจ้าแม่กวนอิม มีความน่าประทับใจก็คือบรรยากาศของวัดที่ตั้งอยู่บนเขาและมีเนินเขาเล็กๆรายรอบวัดเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. จากนั้นเดินทางถึง อ.เทิง แวะไร่เชิญตะวัน เป็นศูนย์ปฎิบัติธรรมของท่านมหาวุฑิชัย วชิรเมธี

16.00 น. แวะชมโรงเรือนดอกหน้าวัวและดอกไม้นานาชนิด (ตามฤดูกาล)ที่ สถานีเกษตรดอยผาหม่น

17.00 น. เดินทางต่อไปยัง ภูชี้ฟ้า

17.30 น. ถึงภูชี้ฟ้าและเข้าเช็คอินที่ ที่รีสอร์ทบนภูชี้ฟ้าและพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม (ตามอัธยาศัย)

การเดินทางวันที่ 2 (อาหารเช้าโรงแรม/อาหารกลางวัน)

05.30 น. มุ่งหน้าสู่ ยอดภูชี้ฟ้า ชมพระอาทิตย์ขึ้น และชมทะเลหมอกสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศแห่งเดียว

08.00 น. กลับที่พัก รับประทานอาหารเช้าและเช็คเอาท์

           จากนั้น ชม ความงดงามของวัดร่องขุ่นซึ่งออกแบบโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ลักษณะเด่นของวัดคือพระอุโบสถที่ประดับตกแต่งด้วยสีขาว

11.00 น.แวะ ไร่บุญรอด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ภายในไร่จะมีแปลงปลูกข้าวบาร์เลย์ของเบียร์สิงห์อยู่ด้านหน้าแล้ว ยังมีพื้นที่เกษตรกรรมและไร่ชากว่า 600 ไร่

12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.ชมประตูสลักไม้ลายวิจิตรบรรจงอันเป็นผลงานของอีกศิลปินเลื่องชื่อของเชียงราย อ.ถวัลย์ ดัชนี

ซึ่งสะท้อนแนวคิดในเรื่องธาตุทั้ง 4 ออกมาเป็นสัตว์ต่างๆ ที่พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

15.30 น.จากนั้นเดินทางถึง ดอยแม่สลอง ชมวิวทิวทัศน์ และไร่ชา บนดอยแม่สลองหรือดอยสันติคีรี เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวจีนจากกองพล 93ที่อพยพเข้ามาอยู่บนดอยแม่สลอง โดยปลูกชาและพืชผักเมืองหนาว ท่ามกลางทิวทัศน์ที่งดงามอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ชมถนนสาย ซากุระ(ตามฤดูกาล)คือช่วงปลายเดือน ธันวาคม-ปลายเดือนมกราคม มีชื่อเรียกเฉพาะว่า นางพญาเสือโคร่ง ซึ่งจะบานทุกปีในฤดูหนาว

17.30 น. เข้าเช็คอินที่ ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ทหรือเทียบเท่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น(ตามอัธยาศัย) พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม

 

การเดินทางวันที่ 3 - (อาหารเช้าโรงแรม / อาหารกลางวัน)

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าและเช็คเอาท์ รับคณะจากที่พักเดินทางไปที่ สำนักปฏิบัตธรรมถ้ำป่าอาชาทอง ที่ลานพระแก้วเชิญทุกท่านได้ทำบุญใส่บาตรกับพระเณรที่ขี่ม้าบิณฑบาต พร้อมรับพรจากท่านครูบาเหนือชัย โฆษิโต

09.00 น. จากนั้นเที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง พระตำหนักของสมเด็จย่าเคยประทับ พระตำหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วมระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และสามารถชมความสวยงามของดอยตุงได้โดยรอบ จากนั้นเข้าชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนที่มีการประดับไม้ดอกไม้ประดับ

12.30 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เดินทางถึง แม่สาย ชมชายแดนจุดเหนือสุดในสยาม จากนั้น ให้เวลาท่าน เพลิดเพลินกับการ เลือกชมเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก มากมาย

16.00 น. เดินทางไป สามเหลี่ยมทองคำ ชมวิวชายแดนสามประเทศ ไทย ลาว และพม่ายามเย็น ที่ซึ่งแม่น้ำโขงไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ำรวก ทองคำ

18.00 น. จากนั้นเดินทางกลับส่งท่านที่สนามบินเชียงราย หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงราย โดยสวัสดิภาพ

 

*ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง

ราคาทัวร์นี้รวมโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว / กรณีมีชาวต่างชาติกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จำนวน (ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคา / ท่าน

เด็กอายุ 4 - 9 ปี

ทารก - 4 ขวบ

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

ผู้ใหญ่ 2-4 ท่าน

7,300THB

50-70 %

ฟรี

 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ผู้ใหญ่ 5-9 ท่าน

5,700THB

50-70 %

ฟรี

 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

  **ราคานี้ ไม่รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7

 

โรงแรมรวมในราคาทัวร์สามารถเลือกได้ดังนี้(คืนที่หนึ่ง)

บ้านลักษณ์บริการ

ภูชี้ฟ้าลอดจ์

ไร่ภูฟ้า

บ้านออยโฮมสเตย์

ภูฟ้าสวรรค์รีสอร์ท 2

 

โรงแรมรวมในราคาทัวร์สามารถเลือกได้ดังนี้(คืนที่สอง)

ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท

คุ้มนายพล

แม่สลอง Little Home

 

หมายเหตุ

ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลา

สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล

ถ้ามีชาวต่างชาติกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

สิ่งที่รวมไว้ด้วย

ที่พักพร้อมอาหารเช้า

มื้ออาหารตามที่ระบุข้างวันที่

ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงราย

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

 

สิ่งที่ไม่รวม

ค่าบริการข้ามด่าน

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ

ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม (ตามอัธยาศัย)

ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

Tags, โปรแกรมทัวร์, ทัวร์, ท่องเที่ยว, แพ็คเกจทัวร์, Package Tour, พักผ่อน, ทัวร์เชียงใหม่, ทัวร์ภาคเหนือ, บริการดี, ราคาถูก, ประหยัด, ที่พัก,โรงแรม, เชียงใหม่, เชียงราย, ปาย, แม่ฮ่องสอน, น่าน, ลำพูน, ลำปาง, ทัวร์ดอย, เที่ยวดอย , ภูเขา

กลับไปยังด้านบน

Tags, โปรแกรมทัวร์, ทัวร์, ท่องเที่ยว, แพ็คเกจทัวร์, Package Tour, พักผ่อน, ทัวร์เชียงใหม่, ทัวร์ภาคเหนือ, บริการดี, ราคาถูก, ประหยัด, ที่พัก,โรงแรม, เชียงใหม่, เชียงราย, ปาย, แม่ฮ่องสอน, น่าน, ลำพูน, ลำปาง, ทัวร์ดอย, เที่ยวดอย , ภูเขา

Visitors: 12,226