CIN 213 ทัวร์เชียงรายชมดอกซากุระเมืองเหนือ 3 วัน 2 คืน (นอนดอย) เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

 

CIN 213 ทัวร์เชียงรายชมดอกซากุระเมืองเหนือ วัน 2 คืน (นอนดอย) เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ด้วยการบริการหรูราคาประหยัด C-In Chiangmai Travel 

เริ่มทัวร์-สิ้นสุด ที่เชียงราย

 

วัดร่องขุ่นดอยช้างดอยวาวีดอยกาดผีสายหมอกวัดพระธาตุจอมแจ้ง – พิพิธภัณฑ์บ้านดำพิพิธภัณฑ์บ้านดำดอยแม่สลองไร่ชานางพญาเสือโคร่ง – ถ้ำป่าอาชาทองพระตำหนักดอยตุง – แม่สาย 

 

การเดินทางวันที่ 1

รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงราย จากนั้นเดินทางไป ชมความงดงามของ วัดร่องขุ่น ซึ่งออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ลักษณะเด่นของวัดคือพระอุโบสถที่ประดับตกแต่งด้วยสีขาว

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

เดินทางไป อ.แม่สรวย นำท่านสู่ ดอยช้าง สถานีเกษตรที่สูงดอยช้างเทือกดอยวาวี สถานีเกษตรที่สูงดอยวาวี

ท่านสามารถชมวิว พร้อมชิมกาแฟสดจากไร่ฟรี ชมแปลงทดลองเกษตรที่สูงกาแฟอาราบิก้าและดูพืชพันธ์ไม้เมืองหนาวที่ดอยช้าง (ช่วงเดือนปลายเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนมกราคม มีดอกพญาเสือโคร่งบาน)

16.00 น.เดินทางต่อไป ดอยวาวี เข้าที่พัก เลาลีรีสอร์ท / ดอยวาวีรีสอร์ท ท่ามกลางไร่ชา เที่ยวชมไร่ชา

ท่ามกลางหุบเขาที่บ้านวาวี ชิมชาและเลือกซื้อชากลับเป็นของฝาก

19.00 น. รับประทานอาหารเย็นสไตล์จีนยูนนาน อาทิเช่นขาหมู หมั่นโถว ผัดยอดผัก เป็นต้น

จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนท่ามกลางขุนเขา ตามอัธยาศัย

 

การเดินทางวันที่ 2 (อาหารเช้าโรงแรม/อาหารกลางวัน)

05.30 น. ตื่นแต่เช้าตรู่ ไปชมทะเลหมอกที่ ดอยกาดผี ชะง่อนผาที่ระดับความสูงประมาณ 1,500 เมตร.

บนเทือกเขาดอยช้าง ในหน้าหนาวอากาศที่นี่จะเย็นจัดมองเห็น สายหมอก ก่อตัวที่หุบเบื้องล่าง มีทิวทัศน์สวยงามมาก

08.30 น. รับประทานอาหารเช้าและเช็คเอาท์ เดินทางต่อไปยัง วัดพระธาตุจอมแจ้งเชื่อกันว่า ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานท่าน จะประสบความสำเร็จและรู้แจ้งเห็นจริง

10.30 น. จากนั้นเที่ยวชมประตูสลักไม้ลายวิจิตรบรรจง อันเป็นผลงานของอีกศิลปินเลื่องชื่อของเชียงราย อ.ถวัลย์ ดัชนี ซึ่งสะท้อนแนวคิดในเรื่องธาตุทั้ง 4 ออกมาเป็นสัตว์ต่างๆ ที่พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น. จากนั้นเดินทางขึ้น ดอยแม่สลอง ชมวิวทิวทัศน์ และไร่ชา บนดอยแม่สลองหรือดอยสันติคีรี เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวจีนจากกองพล 93 ที่อพยพเข้ามาอยู่บนดอยแม่สลอง โดยปลูกชาและพืชผักเมืองหนาว ท่ามกลางทิวทัศน์ที่งดงามอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี พร้อมชมถนนสาย ซากุระ(ตามฤดูกาล)คือช่วงปลายเดือน ธันวาคม-ปลายเดือนมกราคม มีชื่อเรียกเฉพาะว่า นางพญาเสือโคร่ง ซึ่งจะบานทุกปีในฤดูหนาว

17.30 น. เข้าเช็คอินที่ ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย) พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม

 

การเดินทางวันที่ 3 - (อาหารเช้าโรงแรม / อาหารกลางวัน)

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าและเช็คเอาท์จากนั้นเดินทางจากที่พักไปที่ สำนักปฏิบัตธรรมถ้ำป่าอาชาทองที่ลานพระแก้วเชิญทุกท่านได้ทำบุญใส่บาตร กับพระเณรที่ขี่ม้าบิณฑบาต พร้อมรับพรจากท่านครูบาเหนือชัย โฆษิโต จากนั้น เที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง พระตำหนักของสมเด็จย่าเคยประทับ พระตำหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วมระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และสามารถชมความสวยงามของดอยตุงได้โดยรอบจากนั้นเข้าชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนที่มีการประดับไม้ดอกไม้ประดับ

12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. เดินทางถึง แม่สาย ชมชายแดนจุดเหนือสุดในสยามจากนั้น ให้เวลาท่านเพลิดเพลินกับการเลือกชมเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก มากมาย

16.00 น. จากนั้นเดินทางกลับ ส่งท่านที่สนามบินเชียงราย / หรือสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

 

*ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง

ราคาทัวร์ ราคานี้รวมโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว / กรณีมีชาวต่างชาติกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จำนวน (ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคา / ท่าน

เด็กอายุ 4 - 9 ปี

ทารก - 4 ขวบ

พักเดี่ยวเพิ่มท่านล

ผู้ใหญ่ 2-4 ท่าน

6.700THB

50-70 %

ฟรี

 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ผู้ใหญ่ 5-9 ท่าน

5,500THB

50-70 %

ฟรี

 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

  **ราคานี้ ไม่รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7

 

โรงแรมรวมในราคาทัวร์สามารถเลือกได้ดังนี้(คืนที่หนึ่ง)

เลาลีรีสอร์ท

ดอยวาวีรีสอร์ท

โรงแรมรวมในราคาทัวร์สามารถเลือกได้ดังนี้(คืนที่สอง)

ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท

คุ้มนายพล

แม่สลอง Little Home

 

หมายเหตุ

ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลา

สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล

ถ้ามีชาวต่างชาติกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

สิ่งที่รวมไว้ด้วย

ที่พักพร้อมอาหารเช้า

มื้ออาหารตามที่ระบุข้างวันที่

ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงราย

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

 

สิ่งที่ไม่รวม

ค่าบริการข้ามด่าน

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ

ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม (ตามอัธยาศัย)

ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

Tags, โปรแกรมทัวร์, ทัวร์, ท่องเที่ยว, แพ็คเกจทัวร์, Package Tour, พักผ่อน, ทัวร์เชียงใหม่, ทัวร์ภาคเหนือ, บริการดี, ราคาถูก, ประหยัด, ที่พัก,โรงแรม, เชียงใหม่, เชียงราย, ปาย, แม่ฮ่องสอน, น่าน, ลำพูน, ลำปาง, ทัวร์ดอย, เที่ยวดอย , ภูเขา

กลับไปยังด้านบน

Tags, โปรแกรมทัวร์, ทัวร์, ท่องเที่ยว, แพ็คเกจทัวร์, Package Tour, พักผ่อน, ทัวร์เชียงใหม่, ทัวร์ภาคเหนือ, บริการดี, ราคาถูก, ประหยัด, ที่พัก,โรงแรม, เชียงใหม่, เชียงราย, ปาย, แม่ฮ่องสอน, น่าน, ลำพูน, ลำปาง, ทัวร์ดอย, เที่ยวดอย , ภูเขา

Visitors: 12,231