CIN 214 ทัวร์เชียงราย - ล่องกว๊านพะเยา 3 วัน 2 คืน เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

 

CIN 214 ทัวร์เชียงราย - ล่องกว๊านพะเยา วัน 2 คืน เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ด้วยการบริการหรูราคาประหยัด C-In Chiangmai Travel  


เริ่มทัวร์-สิ้นสุด ที่เชียงราย

พระแก้วมรกต - วนาฟาร์มม้าและนกกระจอกเทศ - วัดศรีโคมคำ -  วัดอนาลโยทิพยาราม - กว๊านพะเยา - วัดใต้บาดาลติโลกอาราม - วัดร่องขุ่น -ไร่บุญรอด - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - ดอยแม่สลอง - นางพญาเสือโคร่ง - ถ้ำป่าอาชาทอง - พระตำหนักดอยตุง - แม่สาย - สามเหลี่ยมทองคำ

 

การเดินทางวันที่ 1

ช่วงเช้า รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงราย แวะวัดพระแก้ว วัดนี้เองที่ได้ค้นพบ พระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว จากนั้นเดินทางไป วนาฟาร์มม้าและนกกระจอกเทศ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเชียงราย ท่านจะได้พักผ่อนอย่างแท้จริง ดื่มด่ำไปกับธรรมชาติที่แวดล้อมด้วยนกกระจอกเทศ ม้า สัตว์นานาชนิด และแมกไม้นานาพันธุ์ อย่างใกล้ชิด

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

13.00 น. ออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดพะเยาเมืองกว๊านทะเลน้ำจืด

15.00 น. นมัสการพระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทย

และเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณที่ วัดศรีโคมคำ หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่ วัดอนาลโยทิพยาราม ศาสนสถานสำคัญแห่งหนึ่งของ จ.พะเยา ชมสถานที่จำลอง ตามแบบศาสนสถานชมพูทวีป และยังมีพระพุทธรูปปางต่างๆ อีกหลายองค์ ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์เมืองพะเยาได้อย่างสวยงามยามเย็น

17.00 น. เข้าเช็คอินที่ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

การเดินทางวันที่ 2 (อาหารเช้าโรงแรม/อาหารกลางวัน)

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์ จากนั้นเดินทางไปกว๊านพะเยา (รวมค่าตั๋วเรือข้ามฟากแล้ว)

ชมโบราณสถาน วัดใต้บาดาลติโลกอาราม ที่มีอายุกว่า 500 ปีที่ขุดพบใต้กว๊านพะเยา

10.00 น. ชมความงดงามของ วัดร่องขุ่น ซึ่งออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ลักษณะเด่นของวัดคือพระอุโบสถที่ประดับตกแต่งด้วยสีขาว แวะ ไร่บุญรอด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ ภายในไร่จะมีแปลงปลูกข้าวบาร์เลย์ของเบียร์สิงห์อยู่ด้านหน้าแล้ว ยังมีพื้นที่เกษตรกรรมและไร่ชากว่า 600 ไร่

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. จากนั้นเที่ยวชมประตูสลักไม้ลายวิจิตรบรรจง อันเป็นผลงานของอีกศิลปินเลื่องชื่อของเชียงราย อ.ถวัลย์ ดัชนี ซึ่งสะท้อนแนวคิดในเรื่องธาตุทั้ง 4 ออกมาเป็นสัตว์ต่างๆ ที่พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

 

14.00 น. จากนั้นเดินทางขึ้น ดอยแม่สลอง ชมวิวทิวทัศน์ และไร่ชา บนดอยแม่สลองหรือดอยสันติคีรี เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวจีนจากกองพล 93 ที่อพยพเข้ามาอยู่บนดอยแม่สลอง โดยปลูกชาและพืชผักเมืองหนาว ท่ามกลางทิวทัศน์ที่งดงามอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี พร้อมชมถนนสาย ซากุระ(ตามฤดูกาล)คือช่วงปลายเดือน ธันวาคม-ปลายเดือนมกราคม มีชื่อเรียกเฉพาะว่า นางพญาเสือโคร่ง ซึ่งจะบานทุกปีในฤดูหนาว

17.30 น. เข้าเช็คอินที่ ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย) พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม

 

การเดินทางวันที่ 3 - (อาหารเช้าโรงแรม / อาหารกลางวัน)

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าและเช็คเอาท์ จากนั้นเดินทางไปที่ สำนักปฏิบัตธรรมถ้ำป่าอาชาทองที่ลานพระแก้วเชิญทุกท่านได้ทำบุญใส่บาตร กับพระเณรที่ขี่ม้าบิณฑบาต พร้อมรับพรจากท่านครูบาเหนือชัย โฆษิโต จากนั้น เที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง พระตำหนักของสมเด็จย่าเคยประทับ พระตำหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วมระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และสามารถชมความสวยงามของดอยตุงได้โดยรอบจากนั้นเข้าชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนที่มีการประดับไม้ดอกไม้ประดับ

12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. เดินทางถึง แม่สาย ชมชายแดนจุดเหนือสุดในสยามจากนั้น ให้เวลาท่านเพลิดเพลินกับการเลือกชมเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก มากมาย หลังจากนั้นแวะ สามเหลี่ยมทองคำ ชมวิวชายแดนสามประเทศ ไทย ลาว และพม่า ที่ซึ่งแม่น้ำโขงไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ำรวก ทองคำ วิวทิวทัศน์ของสามประเทศยามเย็นได้อย่างสวยงาม

17.00 น. จากนั้นเดินทางกลับ ส่งท่านที่สนามบินเชียงราย / หรือสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

 

*ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง

ราคาทัวร์ ราคานี้รวมโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว / กรณีมีชาวต่างชาติกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จำนวน (ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคา / ท่าน

เด็กอายุ 4 - 9 ปี

ทารก - 4 ขวบ

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

ผู้ใหญ่ 2-4 ท่าน

7,100THB

50-70 %

ฟรี

 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ผู้ใหญ่ 5-9 ท่าน

5,600THB

50-70 %

ฟรี

 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

  **ราคานี้ ไม่รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7

 

 

โรงแรมรวมในราคาทัวร์สามารถเลือกได้ดังนี้(คืนที่หนึ่ง)

โรงแรมพะเยาเกทเวย์

กว๊าน พะเยา วิลลา

โรงแรมรวมในราคาทัวร์สามารถเลือกได้ดังนี้(คืนที่สอง)

ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท

คุ้มนายพล

แม่สลอง Little Home

 

หมายเหตุ

ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลา

สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล

ถ้ามีชาวต่างชาติกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

สิ่งที่รวมไว้ด้วย

ที่พักพร้อมอาหารเช้า

มื้ออาหารตามที่ระบุข้างวันที่

ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงราย พะเยา

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

 

สิ่งที่ไม่รวม

ค่าบริการข้ามด่าน

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ

ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม (ตามอัธยาศัย)

ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

Tags, โปรแกรมทัวร์, ทัวร์, ท่องเที่ยว, แพ็คเกจทัวร์, Package Tour, พักผ่อน, ทัวร์เชียงใหม่, ทัวร์ภาคเหนือ, บริการดี, ราคาถูก, ประหยัด, ที่พัก,โรงแรม, เชียงใหม่, เชียงราย, ปาย, แม่ฮ่องสอน, น่าน, ลำพูน, ลำปาง, ทัวร์ดอย, เที่ยวดอย , ภูเขา

กลับไปยังด้านบน

Tags, โปรแกรมทัวร์, ทัวร์, ท่องเที่ยว, แพ็คเกจทัวร์, Package Tour, พักผ่อน, ทัวร์เชียงใหม่, ทัวร์ภาคเหนือ, บริการดี, ราคาถูก, ประหยัด, ที่พัก,โรงแรม, เชียงใหม่, เชียงราย, ปาย, แม่ฮ่องสอน, น่าน, ลำพูน, ลำปาง, ทัวร์ดอย, เที่ยวดอย , ภูเขา

Visitors: 12,226