CIN 007 ทัวร์เชียงใหม่ – ดอยอ่างข่าง - ดอยแม่สลอง 3 วัน 2 คืน

CIN 007 ทัวร์เชียงใหม่ – ดอยอ่างข่าง - ดอยแม่สลอง  

วัน 2 คืน

ด้วยการบริการหรูราคาประหยัด C-In Chiangmai Travel  

เริ่มทัวร์ ที่เชียงใหม่ – สิ้นสุดที่เชียงราย

 

ศาลากาแฟ (Sala Cafe’) ถ้ำเชียงดาว – สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง – บ้านขอบด้งวัดท่าตอนสวนส้มฝาง - ดอยแม่สะลอง  - วิวทิวทัศน์ และไร่ชา – พระตำหนักดอยตุงแม่สาย -    สามเหลี่ยมทองคำ 

การเดินทางวันที่ 1  

08.00 น. ช่วงเช้ารถรับที่สนามบินหรือสถานที่อื่นๆในเมืองเชียงใหม่  ก่อนจะออกเดินทางระยะไกล แวะพักกันสักหน่อยที่ ศาลากาแฟ (Sala Cafe’)ร้านกาแฟอารมณ์ธรรมชาติโอบล้อมด้วยขุนเขา ร้านศาลาคาเฟ่ (ศาลากาแฟ) เป็นร้านกาแฟชื่อดังอีกร้านหนึ่งแขกไปใครมาถ้าไม่ได้แวะมาชิมแวะมาเยี่ยมชมร้านนี้ ก็ถือว่ามาไม่ถึงแม่ริมขึ้นชื่อว่า ต้องแวะชิมและเก็บภาพประทับใจ (ตามอัธยาศัย)

11.00 น. จากนั้นเดินทางไปแวะ ถ้ำเชียงดาว ตั้งอยู่เชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาว ภายในมีความงามจากการเสกสรรปั้นแต่งของธรรมชาติ ชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ของหินงอกหินย้อย ที่ก่อให้ เกิด รูปร่างต่างๆเป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่สวยงาม บางแห่งเป็นซอกหลืบ เมื่อฉายไฟ จะมีประกายระยิบระยับ สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆได้มากมาย

12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

13.00 น. ขึ้นอ่างขางเที่ยว สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวงชมแปลงสาธิต ผัก ผลไม้ และไม้ดอกเมืองหนาวภายในศูนย์ฯ

18.00 น. เข้าเช็คอินที่ อ่างขางวิลล่ารีสอร์ทหรือสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง (เทียบเท่า)

19.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท (ตามอัธยาศัย) พักผ่อนตามอัธยาศัย ท่ามกลางความหนาวเย็น

การเดินทางวันที่ 2:  (อาหารเช้า)

06.00 น. เที่ยว บ้านขอบด้ง สัมผัสอากาศหนาวเย็นและไอหมอก อีกทั้งวิถีชีวิตชาวเขาเผ่ามูเซอในยามเช้า

08.00 น. กลับที่พักเพื่อเช็คเอาท์ และรับประทานอาหารเช้า

09.00 น. จากนั้นเดินทางไป วัดท่าตอน ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา สักการะพระเจดีย์แก้ว เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นเดินทางไปเชียงราย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

13.00 น. เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศสบายๆของ สวนส้มฝาง

14.00 น. มุ่งหน้าสู่ ดอยแม่สะลอง  สัมผัสกับความยิ่งใหญ่แต่อบอุ่นของหมู่บ้านผู้อพยพชาวจีน ชิมชาอู่หลงและไข่ต้มชาอันเลื่องชื่อ

16.00 น. เดินทางถึง ดอยแม่สลองจากนั้นเข้าเช็คอินที่ ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ทหรือเทียบเท่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย  ช่วงค่ำรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

การเดินทางวันที่ 3 - (อาหารเช้าโรงแรม / อาหารกลางวัน)

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าและเช็คเอ้าท์

จากนั้นชมวิวทิวทัศน์ และไร่ชา บนดอยแม่สลองหรือดอยสันติคีรี เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวจีนจากกองพล 93

ที่อพยพเข้ามาอยู่บนดอยแม่สลอง โดยปลูกชาและพืชผักเมืองหนาว ท่ามกลางทิวทัศน์ที่งดงามอากาศเย็นสบาย ตลอดทั้งปี ชมถนนสาย ซากุระ(ตามฤดูกาล)คือช่วงเดือนมกราคม มีชื่อเรียกเฉพาะว่า นางพญาเสือโคร่ง ซึ่งจะบานทุกปีในฤดูหนาว

09.30 น. เที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง พระตำหนักของสมเด็จย่าเคยประทับ พระตำหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วม ระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และสามารถชมความสวยงามของดอยตุงได้โดยรอบจากนั้นเข้าชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนที่มีการประดับไม้ดอกไม้ประดับ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ดอยตุง

13.00 น. เดินทางถึง แม่สาย ชมชายแดนจุดเหนือสุดในสยาม จากนั้นให้เวลาท่าน เพลิดเพลินกับการ เลือกชมเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก มากมาย และเที่ยวต่อด้วยเดินเล่นที่ สามเหลี่ยมทองคำ  พรมแดนระหว่างประเทศไทย ลาว พม่า บริเวณนี้เคยมีการค้าฝิ่น โดยแลกเปลี่ยนกับทองคำ ทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงบริเวณนี้มีความงดงามโดยนักท่องเที่ยวนิยมนั่งเรือเที่ยวชมทิวทัศน์จุดบรรจบของพรมแดนไทย ลาว และพม่า

17.00 น. จากนั้นเดินทางกลับ ส่งท่านที่สนามบินเชียงรายโดยสวัสดิภาพ

 

*ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง

ราคาทัวร์ ราคานี้รวมโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จำนวน (ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคา / ท่าน

เด็กอายุ 4 - 9 ปี

ทารก - 4 ขวบ

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

ผู้ใหญ่ 2-4 ท่าน

7,500THB

50-70 %

ฟรี

 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ผู้ใหญ่ 5-9 ท่าน

5,900THB

50-70 %

ฟรี

 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

  **ราคานี้ ไม่รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7

หมายเหตุ

ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลา

สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

ถ้ามีชาวต่างชาติเพิ่ม 200 บาท / กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล

 

สิ่งที่รวมไว้ด้วย

ที่พักพร้อมอาหารเช้า

มื้ออาหารตามที่ระบุข้างวันที่

ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่เชียงราย

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

 

สิ่งที่ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ

ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม (ตามอัธยาศัย)

ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


กลับไปยังด้านบน

Tags, โปรแกรมทัวร์, ทัวร์, ท่องเที่ยว, แพ็คเกจทัวร์, Package Tour, พักผ่อน, ทัวร์เชียงใหม่, ทัวร์ภาคเหนือ, บริการดี, ราคาถูก, ประหยัด, ที่พัก,โรงแรม, เชียงใหม่, เชียงราย, ปาย, แม่ฮ่องสอน, น่าน, ลำพูน, ลำปาง, ทัวร์ดอย, เที่ยวดอย , ภูเขา

Visitors: 12,228