CIN 115 ทัวร์ไหว้พระขอพร – เช็คดวงชะตาอย่างแม่น

เชียงใหม่ 1 DAY TOUR

 

CIN 115 ทัวร์ไหว้พระขอพร – เช็คดวงชะตาอย่างแม่น

(อาหารกลางวัน)

 

ช่วงเช้ารถรับที่สนามบินหรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เชียงใหม่ ขอพรหลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ มีอายุกว่า 1,300 ปี และถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่อีกทั้งชาวเชียงใหม่มีความเชื่อว่าขอพรจากท่านจะสำเร็จทุกครั้งโดยการขอพระนั้นสามารถขอได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น พร้อมกับเก็บภาพลานชมวิวของทางวัด หลังจากนั้นขอพรกับหลวงพ่อวัดดับภัย มีตำนานเล่าลือถึงถึงการดับเภทภัยให้กับผู้คน ไม่ว่าจะเป็นการป่วยไข้ หรือการดับเคราะห์ดวงชะตาในวัดมีบ่อน้ำที่เรียกว่าบ่อน้ำดับภัย เชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ นำไปสรงน้ำพระพุทธมนต์หรือเพื่อสืบดวงชะตาได้ เมื่อภัยหมดแล้วเรานำท่านไปยังวัดดวงดีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ต่อด้วยนมัสการวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เพราะเป็นที่ประดิษฐาน ของพระพุทธสิหิงค์วัดนี้มีความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบล้านนาอันสูงค่ายิ่งเช่นวิหารลายคำจิตรกรรมฝาผนังในวิหารลายคำหอไตรวิหารหลวง และ วัดเจดีย์หลวง ซึ่งเป็นวัดที่มีเจดีย์ใหญ่ที่สุด มีศิลปะและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของล้านนา

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. พาท่านดูดวงชะตากับป้าแอ๊ด หมอดูแม่นๆ ของเมืองเชียงใหม่ด้วยการดูดวงจากวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟาก หากอยากรู้เรื่องของอนาคตใดๆ ท่านสามารถทำนายผ่านไพ่ยิปซีได้อีกด้วย สามารถขอคำแนะนำสิ่งที่ควรทำและสิ่งไม่ควรทำในด้านต่างๆ เช่นการเงิน การงาน และแนวทางในการดำเนินธุรกิจเป็นต้น (ตามอัธยาศัย)

15.00 น. หลังจากการเดินทางตลอดทั้งวันC-In Chiangmai Travel บริการท่านผ่อนคลายด้วยการนวดแผนไทยสราญรมย์หรือการนวดฝ่าเท้าด้วยคอส 2 ชั่วโมง ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง สถานที่สะอาด กับการบริการร้านสราญรมย์ มาสสาจ เชียงใหม่

17.00 น. จากนั้นส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

 

PRIVATE TOUR

จำนวน (ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคา / ท่าน

เด็กอายุ 4 - 9 ปี

ทารก - 4 ขวบ

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

ผู้ใหญ่ 2-4 ท่าน

1,600THB

50-70 %

ฟรี

 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ผู้ใหญ่ 5-9 ท่าน

1,200THB

50-70 %

ฟรี

 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

  **ราคานี้ ไม่รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7

 

หมายเหตุ

ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

ยังไม่รวมค่าครูดูดวง

โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลา

 

สิ่งที่รวมไว้ด้วย

มื้ออาหารตามที่ระบุข้างวันที่

ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

 

สิ่งที่ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ

ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม (ตามอัธยาศัย)

ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

กลับไปยังด้านบน

Tags, โปรแกรมทัวร์, ทัวร์, ท่องเที่ยว, แพ็คเกจทัวร์Package Tour, พักผ่อน, ทัวร์เชียงใหม่, ทัวร์ภาคเหนือ, บริการดี, ราคาถูก, ประหยัด, ที่พัก,โรงแรม, เชียงใหม่, เชียงราย, ปาย, แม่ฮ่องสอน, น่าน, ลำพูน, ลำปาง, ทัวร์ดอย, เที่ยวดอย , ภูเขา
Visitors: 8,409