CIN 215 ทัวร์เชียงรายมหัศจรรย์สายหมอกดอกไม้ 2 วัน 1 คืน

CIN 215 ทัวร์เชียงรายมหัศจรรย์สายหมอกดอกไม้  2 วัน 1 คืน

ด้วยการบริการหรูราคาประหยัด C-In Chiangmai Travel  

เริ่มทัวร์-สิ้นสุด ที่เชียงราย

 

วัดห้วยปลากั้ง – พระตำหนักดอยตุง – ดอยแม่สลอง – ไร่ชา – นางพญาเสือโคร่ง – แม่สาย – สามเหลี่ยมทองคำ – หลวงพ่อผาเงา - กะเหรี่ยงคอยาว

การเดินทางวันที่ 1 (อาหารกลางวัน)

รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงราย เริ่มต้นด้วย นมัสการวัดห้วยปลากั้ง เป็นวัดที่มีความโดดเด่นคือมีเจดีย์เก้าชั้นที่ชาวบ้านนับถือและเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์เป็นวัดที่นับถือและบูชาเจ้าแม่กวนอิม มีความน่าประทับใจก็คือบรรยากาศของวัดที่ตั้งอยู่บนเขาและมีเนินเขาเล็กๆรายรอบวัดเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆจากนั้นเดินทางไปยังเที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง พระตำหนักของสมเด็จย่าเคยประทับ พระตำหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วม ระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์ภายในพระตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และสามารถชมความสวยงามของดอยตุงได้โดยรอบจากนั้นเข้า ชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนที่มีการประดับไม้ดอกไม้ประดับ

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ดอยตุง

13.30 น. ออกเดินทางไปยัง ดอยแม่สลอง

14.30 น. เดินทางถึง ดอยแม่สลอง ชมวิวทิวทัศน์ และไร่ชา บนดอยแม่สลองหรือดอยสันติคีรีเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวจีนจากกองพล 93 ที่อพยพเข้ามาอยู่บนดอยแม่สลอง โดยปลูกชาและพืชผักเมืองหนาวท่ามกลางทิวทัศน์ที่งดงามอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีชมถนนสาย ซากุระ(ตามฤดูกาล)คือช่วงปลายเดือน ธันวาคม-ปลายเดือนมกราคมมีชื่อเรียกเฉพาะว่า นางพญาเสือโคร่ง ซึ่งจะบานทุกปีในฤดูหนาว

17.00 น. เข้าเช็คอินที่ ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท หรือเทียบเท่าและพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น(ตามอัธยาศัย) พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม

 

การเดินทางวันที่ 2 (อาหารเช้าโรงแรม/อาหารกลางวัน)

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าและเช็คเอาท์ รับคณะจากที่พัก จากนั้นเดินทางไป อ.แม่สาย

09.00 น.เดินทางถึง แม่สาย ชมชายแดนจุดเหนือสุดในสยาม จากนั้น ให้เวลาท่าน เพลิดเพลินกับการเลือกชมเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกมากมาย

11.00 น. เดินทางถึง สามเหลี่ยมทองคำ ชมวิวชายแดนสามประเทศ ไทย ลาว และพม่าที่ซึ่งแม่น้ำโขงไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ำรวก ทองคำ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. สักการะหลวงพ่อผาเงา ประทับนั่งขัดสมาธิปางมารวิชัยซึ่งขุดพบอยู่ใต้ฐานชุกชีพระประธานองค์เก่ามีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 และขึ้นไปยังจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดจุดหนึ่งบนพระบรมธาติพุทธนิมิตเจดีย์จากนั้น ชมวิถีชีวิต กะเหรี่ยงคอยาว บ้านชาวเขา ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

17.00 น. ออกเดินทางกลับมายังตัวเมือง เชียงราย จากนั้นส่งท่านที่สนามบินเชียงราย หรือที่อื่นๆใน ตัวเมืองเชียงราย

 

*ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง

ราคาทัวร์ ราคานี้รวมโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว / กรณีมีชาวต่างชาติกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

จำนวน (ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคา / ท่าน

เด็กอายุ 4 - 9 ปี

ทารก - 4 ขวบ

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

ผู้ใหญ่ 2-4 ท่าน

4,900THB

50-70 %

ฟรี

 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ผู้ใหญ่ 5-9 ท่าน

3,900THB

50-70 %

ฟรี

 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

  **ราคานี้ ไม่รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7

 

โรงแรมรวมในราคาทัวร์สามารถเลือกได้ดังนี้(คืนที่หนึ่ง)

ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท

คุ้มนายพล

แม่สลอง Little Home

 

หมายเหตุ

ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลา

สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล

ถ้ามีชาวต่างชาติกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

สิ่งที่รวมไว้ด้วย

ที่พักพร้อมอาหารเช้า

มื้ออาหารตามที่ระบุข้างวันที่

ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงราย

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

 

สิ่งที่ไม่รวม

ค่าบริการข้ามด่าน

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ

ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม (ตามอัธยาศัย)

ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

กลับไปยังด้านบน

Tags, โปรแกรมทัวร์, ทัวร์, ท่องเที่ยว, แพ็คเกจทัวร์, Package Tour, พักผ่อน, ทัวร์เชียงใหม่, ทัวร์ภาคเหนือ, บริการดี, ราคาถูก, ประหยัด, ที่พัก,โรงแรม, เชียงใหม่, เชียงราย, ปาย, แม่ฮ่องสอน, น่าน, ลำพูน, ลำปาง, ทัวร์ดอย, เที่ยวดอย , ภูเขา

Visitors: 8,409