CIN 511 บุกตะลอนเมืองเหนือเส้นทางพะเยา – แพร่ – น่าน 3 วัน 2 คืน เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

พะเยา - แพร่ – น่าน 3  วัน 2 คืน

CIN 511 บุกตะลอนเมืองเหนือเส้นทางพะเยา แพร่ น่าน วัน 2 คืน เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ด้วยการบริการหรูราคาประหยัด C-In Chiangmai Travel  

เริ่มทัวร์-สิ้นสุด ที่เชียงใหม่

 

น้ำพุร้อนแม่ขะจาน  - กว๊านพะเยา – วัดใต้บาดาลติโลกอาราม - วัดศรีโคมคำ   - วัดอนาลโยทิพยาราม   - วัดหนองบัว  - พิพิทธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างคํ้า -  วัดมิ่งเมืองวัดพระบรมธาตุแช่แห้ง - แพะเมืองผี   - บ้านทุ่งโฮ่งวัดพระธาตุช่อแฮพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

การเดินทางวันที่ 1 – (อาหารกลางวัน)

ช่วงเช้า รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่ มุ่งหน้าไปยัง จ.พะเยา เวียงภูกามยาว ซึ่งได้รับการโหวตจาก World Health Organization หรือ WHO ให้ติดอันดับ 1 ใน 5 เมืองน่าอยู่ของประเทศไทย

10.30 น. แวะน้ำพุร้อนแม่ขะจาน  ที่นี้ลานกว้าง ทำเลสะดวก และมีบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ ยืดเส้นยืดสาย ชิมกาแฟสด ก่อนออกเดินทางต่อได้ตามอัธยาศัย

12.00 น. ถึงกว๊านพะเยา รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านเจือจันทร์โภชนา

13.00 น. ล่องเรือไหว้พระในกว๊านพะเยา และชมโบราณสถาน วัดใต้บาดาลติโลกอาราม พระพุทธรูปปางมารวิชัยนี้มีชื่อว่า พระพุทธรูปหินทรายหลวงพ่อศิลากว๊านพะเยาที่มีอายุกว่า 500 ปีที่ขุดพบใต้กว๊านพะเยา

 

14.00 น. นมัสการ พระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทยและเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ ที่ วัดศรีโคมคำ  

15.00 น. มุ่งหน้าสู่ วัดอนาลโยทิพยาราม  ศาสนสถานสำคัญแห่งหนึ่งของ จ.พะเยา ชมสถานที่จำลอง ตามแบบศาสนสถานชมพูทวีป และยังมีพระพุทธรูปปางต่างๆ อีกหลายองค์ อาทิเช่น พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปปางลีลา พระพุทธรูปปางนาคปรก

16.30 น. เช็คอินเข้าพักที่โรงแรม  พะเยาเกทเวย์  หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น พร้อมชมบรรยากาศพลบค่ำริมกว๊านพะเยา (ตามอัธยาศัย)

19.00 น. กลับที่พัก

การเดินทางวันที่ 2: (อาหารเช้าโรงแรม/อาหารกลางวัน)

08.00 น. เช็คเอาท์ เดินทางออกจากที่พัก มุ่งหน้าสู่เมืองน่าน ระหว่างทางแวะ อ.ท่าวังผา เพื่อไปนมัสการวัดหนองบัว  มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของแม่ญิง (ผู้หญิง) ล้านนาค่อนข้างสมบูรณ์ เช่น การแต่งกายแบบผ้าซิ่นลายน้ำไหลที่โด่งดังของ จ.น่าน ด้านหลังวัด ยังมีบ้านลื้อจัดแสดงให้ได้ศึกษาการใช้ชีวิตของชาวลื้ออีกด้วย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร้านอาหารท้องถิ่น

14.30 น. ชม พิพิทธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าเมืองน่าน ในพิพิทธภัณฑ์นี้มี "งาช้างดำ" นำมาจากเชียงตุง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่าน หลังจากนั้นชมวิวทิวทัศน์ยามเช้าแบบมุมสูงของ จ.น่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย นมัสการพระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่

16.00 น. นำท่านที่พัก โรงแรมน่านบูติก หรือเทียบเท่า เก็บกระเป๋าสัมภาระหลังจากนั้นนำท่านปั่นจักรยานรอบตัวเมืองน่านยามเย็น ชมบรรยากาศยามเย็นเมืองน่านเมืองในหุบเขาที่มีมนต์เสน่ห์ชวนหลงใหล ระหว่างนั้นท่านสามารถและนมัสการวัดต่างๆ พร้อมกับชมสถาปัตยกรรม ความงดตามของแต่ละวัดเก็บภาพความประทับใจที่คุณพลาดไม่ได้  วัดภูมินทร์ , วัดพระธาตุช้างคํ้า ,  วัดมิ่งเมือง ฯลฯ และข่วงเมืองน่าน แบบสุดซิลล์ได้ตามอัธยาศัยหลังจากการเดินทางทั้งวัน

18.00 น. เดินทางไปรับประทานอาหารค่ำ (ตามอัธยาศัย)

20.00 น. กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

การเดินทางวันที่ 3 - (อาหารเช้าโรงแรม/อาหารกลางวัน)

08.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเช้า เช็คเอาท์จากที่พักจากนั้นเดินทางไปนมัสการปูชนียสถานที่เลื่องชื่อที่สุดของน่าน คือ วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ หรือปีกระต่าย ทางขึ้นสู่องค์พระธาตุเป็นตัวพญานาค หน้าบันไดเหนือประตูทางเข้าพระวิหารเป็นปูนปั้นลายนาคเกี้ยว ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมเมืองน่าน

09.00 น. ออกเดินทางไปยัง จ. แพร่ เพื่อเที่ยวชมแพะเมืองผี  ซึ่งเกิดจากสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นดิน และหินทรายถูกกัดเซาะตามธรรมชาติเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ

11.00 น. เพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวตลาดบ้านทุ่งโฮ่ง แหล่งผลิตเสื้อผ้าม่อฮ่อมอันลือเลื่องของชาวแพร่

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ โรงแรมแม่ยมพาเลส หรือ นครแพร่ทาวเว่อร์

13.00 น. ชมสถาปัตยกรรมและศึกษาประวัติความเป็นมาอันลี้ลับของคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าเดิม บริเวณชั้นใต้ดินบรรยากาศเย็นยะเยือก เป็นคุกโบราณ ใช้ขังทาส และนักโทษ เมื่อเข้าชม ให้เดินถอยหลังเข้าประตูเพื่อแก้เคล็ด

14.00 น. นมัสการวัดพระธาตุช่อแฮ เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นเมื่อสมัยพระมหาธรรมราชาธิราช (ลิไท) โดยขุนลัวะอ้ายก้อม พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า เป็นพระธาตุประจำปีขาล หรือปีเสือ

15.00 น. กลับเชียงใหม่ ไม่ลืมแวะพระธาตุสุโทนมงคลคีรี ซึ่งมีพระนอนที่ใหญ่ที่สุด ภายในวัด มีการรวบรวมสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งจากศาสนสถานทั่วประเทศไทย และสิบสองปันนา ประเทศจีนอีกด้วย

18.00 น. เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ / ส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่

 

*ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง

ราคาทัวร์ ราคานี้รวมโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จำนวน (ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคา / ท่าน

เด็กอายุ 4 - 9 ปี

ทารก - 4 ขวบ

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

ผู้ใหญ่ 2-4 ท่าน

7,200THB

50-70 %

ฟรี

 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ผู้ใหญ่ 5-9 ท่าน

5,700THB

50-70 %

ฟรี

 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

  **ราคานี้ ไม่รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7

 

โรงแรมรวมในราคาทัวร์สามารถเลือกได้ดังนี้(คืนที่หนึ่ง)

โรงแรมพะเยาเกทเวย์

กว๊าน พะเยา วิลลา

โรงแรมรวมในราคาทัวร์สามารถเลือกได้ดังนี้(คืนที่สอง)

โรงแรมน่านบูติก

บ้านอิสรา บูติก โฮเทล

โรงแรมเทวราช

สามารถเลือกโรงแรมอื่นๆระดับ 4 ดาวได้ (เพิ่มค่าใช้จ่าย)

น่านตรึงใจ บูทิค โฮเต็ล

 

หมายเหตุ

ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลา

สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล

ถ้ามีชาวต่างชาติกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

สิ่งที่รวมไว้ด้วย

ที่พักพร้อมอาหารเช้า

มื้ออาหารตามที่ระบุข้างวันที่

ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่พะเยา แพร่ น่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

 

สิ่งที่ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ

ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม (ตามอัธยาศัย)

ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

กลับไปยังด้านบน

Tags, โปรแกรมทัวร์, ทัวร์, ท่องเที่ยว, แพ็คเกจทัวร์Package Tour, พักผ่อน, ทัวร์เชียงใหม่, ทัวร์ภาคเหนือ, บริการดี, ราคาถูก, ประหยัด, ที่พัก,โรงแรม, เชียงใหม่, เชียงราย, ปาย, แม่ฮ่องสอน, น่าน, ลำพูน, ลำปาง, ทัวร์ดอย, เที่ยวดอย , ภูเขา
Visitors: 12,229