CIN 411 บุกตะลอนเมืองเหนือเส้นทาง ลำปาง – แพร่ – น่าน 3 วัน 2 คืน เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ลำปาง - แพร่ – น่าน 3  วัน 2 คืน

 

CIN 411 บุกตะลอนเมืองเหนือเส้นทาง ลำปาง – แพร่ – น่าน 3  วัน 2 คืน เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ด้วยการบริการหรูราคาประหยัด C-In Chiangmai Travel 

เริ่มทัวร์-สิ้นสุด ที่เชียงใหม่

 

วัดพระธาตุลำปางหลวง – พระธาตุช่อแฮ – วนอุทยานแพะเมืองผี – นั่งสามล้อผ่อเมืองเก่า – พระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างคํ้า – วัดมิ่งเมือง – พิพิทธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – วัดพระธาตุเขาน้อย -  ศูนย์ OTOP – กาแฟถิ่นไทยงามลำปาง

การเดินทางวันที่ 1 – (อาหารกลางวัน)

ช่วงเช้า รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่ ออกเดินทางจาก จังหวัดเชียงใหม่ไป จ.ลำปาง

แวะเขลางค์นคร นั่นก็คือ "วัดพระธาตุลำปางหลวง" วัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ และเป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย อีกทั้ง พระธาตุลำปางหลวง ยังเป็น พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. ออกเดินทางไป จ.แพร่ ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง

15.00 น. นมัสการวัดพระธาตุช่อแฮ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล มาเที่ยวจังหวัดแพร่แล้วจะต้องมานมัสการพระธาตุช่อแฮ เพื่อเป็นศิริมงคลกับตนเองและครอบครัวจากนั้นเที่ยว วนอุทยานแพะเมืองผี กล่าวกันว่าถ้าใครมาแพร่แล้วมาไม่ถึงแพะเมืองผี ถือว่ายังมาไม่ถึง แพะเมืองผี เป็นภาษาพื้นเมือง " แพะ" แปลว่า ป่าละเมาะ " เมืองผี" แปลว่าเงียบเหงา วังเวง วนอุทยานแพเมืองผีเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกจากการถล่มของหน้าดินส่วนทียังคงตัวจะมีลักษณะแปลกๆแตกต่างกันไป บ้างดูคล้ายดอกเห็ดหน้าผา และเสาหินให้ทุกท่านชื่นชม ปรากฎการณ์เหล่านี้ ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

18.00 น. เข้าเช็คอินที่โรงแรมแม่ยมพาเลสจ.แพร่ หรือเทียบเท่า

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (ตามอัธยาศัย) / กลับที่พัก ผ่อนตามอัธยาศัย

การเดินทางวันที่ 2: (อาหารเช้าโรงแรม/อาหารกลางวัน)

08.30 น. เช็คเอาท์ เดินทางออกจากที่พัก

กิจกรรม" นั่งสามล้อ ผ่อเมืองเก่า เล่าตำนานเมืองแป้ ชมวิถีชีวิตคนเมืองแป้ ชมวิถีชีวิตคนเมือง"ชมสถาปัตยกรรม เรือนไม้โบราณที่งดงาม (จุดเริ่มต้น คุ้มเจ้าหลวง ศาลหลักเมือง วัดหลวง บ้านวงศ์บุรีคุ้มวิชัยราชา ตลาดประตูชัย พร้อมจอดชมบางแห่ง)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เดินทางไป จ.น่าน

14.30 น. เยี่ยมชม พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน พระอารามหลวง (พระธาตุประจำปีนักษัตรปีเถาะ) ชาวล้านนาเชื่อว่า หาก ได้เดินทางไป "ชูธาตุ" หรือนมัสการพระธาตุประจำปีเกิดจะได้รับอานิสงส์อย่างยิ่ง

16.00 น. นำท่านที่พัก โรงแรมน่านบูติก หรือเทียบเท่า เก็บกระเป๋าสัมภาระหลังจากนั้นนำท่านปั่นจักรยานรอบตัวเมืองน่านยามเย็น ชมบรรยากาศยามเย็นเมืองน่านเมืองในหุบเขาที่มีมนต์เสน่ห์ชวนหลงใหล ระหว่างนั้นท่านสามารถและนมัสการวัดต่างๆ พร้อมกับชมสถาปัตยกรรม ความงดตามของแต่ละวัดเก็บภาพความประทับใจที่คุณพลาดไม่ได้  วัดภูมินทร์ , วัดพระธาตุช้างคํ้า ,  วัดมิ่งเมือง ฯลฯ และข่วงเมืองน่าน ได้ตามอัธยาศัย

18.00 น. เดินทางไปรับประทานอาหารค่ำ (ตามอัธยาศัย)

20.00 น. กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

การเดินทางวันที่ 3 - (อาหารเช้าโรงแรม/อาหารกลางวัน)

08.oo น. รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์ จากนั้นชม พิพิทธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าเมืองน่าน ในพิพิทธภัณฑ์นี้มี "งาช้างดำ" นำมาจากเชียงตุง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่าน

ชมวิวทิวทัศน์ยามเช้าแบบมุมสูงของ จ.น่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย นมัสการพระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร้านอาหารท้องถิ่นเมืองน่าน

13.00 น. เลือกซื้อของฝากและของที่ระลึก จ.น่าน ณ ศูนย์ OTOP

14.00 น. ออกเดินทางกลับ จ.เชียงใหม่ / แวะร้านกาแฟถิ่นไทยงามลำปาง สวยตั้งแต่ทางเข้า บรรยากาศร่มรื่น ตกแต่งสไตล์ไทยล้านนา

19.30 น. เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ / ส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่

 

*ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง

ราคาทัวร์ ราคานี้รวมโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จำนวน (ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคา / ท่าน

เด็กอายุ 4 - 9 ปี

ทารก - 4 ขวบ

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

ผู้ใหญ่ 2-4 ท่าน

7,400THB

50-70 %

ฟรี

 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ผู้ใหญ่ 5-9 ท่าน

5,900THB

50-70 %

ฟรี

 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

  **ราคานี้ ไม่รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7

 

โรงแรมรวมในราคาทัวร์สามารถเลือกได้ดังนี้(คืนที่หนึ่ง)

โรงแรมแม่ยมพาเลส

บ้าน ไอ อินสปาย

เฮือนนานา จอมสวรรค์

สามารถเลือกโรงแรมอื่นๆระดับ 4 ดาวได้ (เพิ่มค่าใช้จ่าย)

เฮือนนานา บูติก โฮเต็ล

โรงแรมรวมในราคาทัวร์สามารถเลือกได้ดังนี้(คืนที่สอง)

โรงแรมน่านบูติก

บ้านอิสรา บูติก โฮเทล

โรงแรมเทวราช

สามารถเลือกโรงแรมอื่นๆระดับ 4 ดาวได้ (เพิ่มค่าใช้จ่าย)

น่านตรึงใจ บูทิค โฮเต็ล

 

หมายเหตุ

ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลา

สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล

ถ้ามีชาวต่างชาติกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

สิ่งที่รวมไว้ด้วย

ที่พักพร้อมอาหารเช้า

มื้ออาหารตามที่ระบุข้างวันที่

ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

 

สิ่งที่ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ

ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม (ตามอัธยาศัย)

ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

กลับไปยังด้านบน

Tags, โปรแกรมทัวร์, ทัวร์, ท่องเที่ยว, แพ็คเกจทัวร์Package Tour, พักผ่อน, ทัวร์เชียงใหม่, ทัวร์ภาคเหนือ, บริการดี, ราคาถูก, ประหยัด, ที่พัก,โรงแรม, เชียงใหม่, เชียงราย, ปาย, แม่ฮ่องสอน, น่าน, ลำพูน, ลำปาง, ทัวร์ดอย, เที่ยวดอย , ภูเขา
Visitors: 12,232