CIN 612 ล่องแก่งน้ำว้าตอนกลาง Adventure package 2 วัน 1 คืน

น่าน 2  วัน 1 คืน

CIN 612 ล่องแก่งน้ำว้าตอนกลาง Adventure package 

วัน 1 คืน

ด้วยการบริการหรูราคาประหยัด C-In Chiangmai Travel 

เริ่มทัวร์-สิ้นสุด ที่น่าน JoinTour 

 

การเดินทางวันที่ 1 – ล่องแก่ง (อาหารกลางวัน / อาหารเย็น)

รับลูกค้าสนามบินน่านหรือในตัวเมืองน่าน

07.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ จุดเริ่มต้นของการผจญภัย (ใช้เวลาประมาณ 2 ชัวโมง)

09.00 น. ถึงบ้านผาสุข นำสัมภาระลงเรือ จากนั้นรับฟังบรรยาย และการสาธิตจากทีมงาน เกี่ยวกับ กฏความปลอดภัย กติกา มารยาท คำสั่งต่างๆ และข้อตกลงร่วมกันในการล่องแก่ง

09.30 น. เริ่มต้นการล่องแก่ง ในช่วงแรกกระแสน้ำยังไม่รุนแรงมากนัก ระหว่างนี้มารองฝึกซ้อมพายให้พร้อมเพียงกันตามคำสั่งของทีมงาน จากนั้นสายน้ำว้าเริ่มทักทายนักผจญภัย ด้วยแก่งระดับต่างๆ สลับกัน เช่น แก่งโก้ แก่งผาคับ แก่งเสือเต้นห้วยลอย   แก่งไฮจ้ำ แก่งสบห้วยปึง

12.00 น. จอดเรือรับประทานอาหารกลางวัน บนหาดทรายริมฝั้งแม่น้ำว้า พักเอาแรงกันสักครู่

12.30 น. เมื่อทุกคนพร้อมก็ออกลุยแก่งกันต่อ บ่ายนี้เราจะเจอกับแก่งใหญ่ๆ อาทิ แก่งหลวง แก่งส้าน แก่งห้วยเดื่อ โดยเฉพาะ แก่งผีป่าซึ่งถูกเลือกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำโฆษณาเครื่องดื่มเป๊ปซี่ แก่งใหญ่แก่งสุดท้ายของวันนี้

15.00 น. ถึง Camp แม่สะนาน ขนย้ายสัมภาระขึ้นจากเรือ พักผ่อนตามสบาย ทำกิจวัตรประจำวัน

18.30 น. ทานอาหารเย็นที่แสนอร่อย ชดเชยพลังงานที่สูญเสียไป จิบน้ำชาอุ่นๆ ร่วมวงสนทนาเกี่ยวกับวันที่ผ่านมา

21.00 น. แยกย้ายกันเข้านอน ขอให้หลับฝันดี เตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการลุยในวันรุ่งขึ้น

การเดินทางวันที่ 2: ล่องแก่ง (อาหารเช้าโรงแรม/อาหารกลางวัน)

07.00 น. สวัสดีลำน้ำว้า พร้อมด้วยกาแฟร้อนๆ ขนมอร่อยๆ ตื่นสายกันหน่อยวันนี้

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า เสร็จแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้า เก็บสัมภาระลงเรือ ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย และออกกำลังกายกันสักหน่อย

09.00 น. วันนี้ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยกันฝ่าฟันแก่งใหญ่ๆ กันเริ่มด้วยแก่งแม่สะนาน แก่งขอน แก่งสบหมาว แก่งครก แก่งผาขี้นก 1แก่งผาขี้นก 2 แก่งผารถเมล์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ Camp วังปู้  พักเอาแรงสักเล็กน้อย แล้วต่อด้วยแก่งเสือเต้นแม่จริม แก่งปู่สี แก่งโดด 1แก่งโดด 2 แก่งใหม่ แก่งสร้อย และพบกับแก่งวังลูน แก่งสุดท้ายของการ "ผจญแก่งโหดน้ำว้าตอนกลาง"

15.30 น. สิ้นสุดการล่องแก่ง เดินทางกลับสู่เมืองน่าน พาท่านเข้าที่พักอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า

17.00 น. พาไปไหว้พระเจ้าฝนแสนห่า ที่วัดพญาวัด ชมเจดีย์จามเทวี ของเมืองน่าน แล้วไปชมทิวทัศน์เมืองน่านในมุมพระอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาที่สวยงาม

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ที่ร้าน "เฮือนฮอม" พูดคุยถึงเรื่องล่องแก่งที่ผ่านมา ในบรรยากาศสบายๆ หลังจากนั้นส่งท่านยังสนามบินน่านหรือสถานที่อื่นๆในตัวเมืองน่าน

 

*ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง

ราคาทัวร์ท่านละ      4,500 บาท (ขั้นต่ำ 10 คน/ทริป)

 

หมายเหตุ

ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปมีบางวันที่ต้องทัวร์แบบรวมกลุ่มกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ

โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลา

ขั้นต่ำ 10 คน/ทริป

กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ช่วงเทศกาลอย่างน้อย 1 เดือน

ยืนยันการเดินทาง โอนเงินมัดจำคนละ 2,500 บาท

 

สิ่งที่รวมไว้ด้วย

อาหาร 9 มื้อ, ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท, เรือยางพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน, ถุงกันน้ำ, เต้นท์, ถุงนอน, รถรับ-ส่งตามโปรแกรม, Staff อำนวยความสะดวกตลอดรายการ

 

สิ่งที่ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ

ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม (ตามอัธยาศัย)

ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

                                                                                                                                                                                                       (Manage By Nantouring)

 กลับไปยังด้านบน

Tags, โปรแกรมทัวร์, ทัวร์, ท่องเที่ยว, แพ็คเกจทัวร์, Package Tour, พักผ่อน, ทัวร์เชียงใหม่, ทัวร์ภาคเหนือ, บริการดี, ราคาถูก, ประหยัด, ที่พัก,โรงแรม, เชียงใหม่, เชียงราย, ปาย, แม่ฮ่องสอน, น่าน, ลำพูน, ลำปาง, ทัวร์ดอย, เที่ยวดอย , ภูเขา 

Visitors: 12,228