HALF DAY TOUR

Half Day tour Chiangmai JoinTour เชียงใหม่

Doi Suthep & Meo Village 500 THB

 

 

Half Day tour Chiangmai JoinTour เชียงใหม่

Half Day Home Industries *(Minimum 2 pax)  500THB

 

Half Day tour Chiangmai JoinTour เชียงใหม่

Half Day Elephant at work &Orchid Farm *Exclude Elephant Riding 700THB

 

Half Day tour Chiangmai JoinTour เชียงใหม่

Half Day City & Temple *(Minimum 2 pax)  800THB

Tags, โปรแกรมทัวร์, ทัวร์, ท่องเที่ยว, แพ็คเกจทัวร์, Package Tour, พักผ่อน, ทัวร์เชียงใหม่, ทัวร์ภาคเหนือ, บริการดี, ราคาถูก, ประหยัด, ที่พัก,โรงแรม, เชียงใหม่, เชียงราย, ปาย, แม่ฮ่องสอน, น่าน, ลำพูน, ลำปาง, ทัวร์ดอย, เที่ยวดอย , ภูเขา

Visitors: 10,808